ลงทะเบียนเพื่อทดสอบรถยนต์
On Road หรือ Off Road โดยการทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 30-90 นาที
ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าในรอบนั้นๆ
สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือก
รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
“TOYOTA Driving Experience Park
สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าโตโยต้าใช้สำหรับทดสอบสมรรถนะรถยนต์ โดยจำลองสภาวะและรูปแบบการขับขี่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งการขับขี่แบบ On Road และ Off Road มาไว้ในที่เดียว และยังได้จัดเตรียมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ทุกโมเดล เตรียมไว้เพื่อการทดสอบเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน
Full Course ลงทะเบียนเพื่อทดสอบรถยนต์
On Road และ Off Road รวมเวลา 3 ชั่วโมง
แต่ละคอร์สจะใช้เวลาภาคทฤษฎี 45 นาที และภาคปฏิบัติ 90 นาที
รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
รับได้คอร์สละ 24 คน
TOYOTA Driving EXperience Park”
สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าโตโยต้าใช้สำหรับทดสอบสมรรถนะรถยนต์ โดยจำลองสภาวะ และรูปแบบการขับขี่ได้อย่างครบถ้วน ทั้งการขับขี่แบบ On Road และ Off Road มาไว้ในที่เดียว และยังได้จัดเตรียมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ทุกโมเดล เตรียมไว้เพื่อการทดสอบเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน