ผู้เชี่ยวชาญจากสนามแข่งมืออาชีพ โดยการทดสอบทั้งหมด จะถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมขั้นสูงจากโตโยต้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด จากการทดลองขับรถยนต์
โตโยต้าที่มีให้เลือกทดสอบทุกรุ่น
ผู้เชี่ยวชาญจากสนามแข่งมืออาชีพ โดยการทดสอบทั้งหมด จะถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมขั้นสูงจากโตโยต้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด จากการทดลองขับรถยนต์ โตโยต้าที่มีให้เลือกทดสอบทุกรุ่น
ณัฐวุฒิ เจริญสุขวัฒนะ
(Nattavude Charoensukhawatana)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 22 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
สุธีรพงษ์ โสมะบุตร
(Suteerapong Somabutr)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 17 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
วรวุฒิ ภานุมาต
(Voravudh Phanumat)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 10 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
สหทัต อัมพุนันท์
(Sahatat Ambunan)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 17 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
หฤษฎ์ ดาวมณี
(Harit Daomanee)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 17 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
เสถียรโชค เหนี่ยวพิพัฒน์
(Satianchok Niewpipat)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 7 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
ชนิดา สุวัฒนวรพงศ์
(Chanida Suwattanaworapong)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 6 ปี
ภาษา : ไทย
นันนภัส สมอินเอก
(Nannaphat Somineak)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 6 ปี
ภาษา : ไทย
สุพงศ์ ขำต้นวงศ์
(Supong Khamtonwong)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 6 ปี
ภาษา : ไทย
อวิรุทธ์ ข้าวบ่อ
(Awirut Khawbor)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 8 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
กุลชาติ หรูวรรธนะ
(Kulachart Rhuvatana)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 17 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
นครินทร์ บุษะปะเกศ
(Nakarin Bussapaked)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 17 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
กฤตภพ ผลไพบูลย์ดียิ่ง
(Krittaphob Pholpaiboondeeying)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 5 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
ม.ล. อรรจน์ธม ศุสวัสดิ
(M.L. Adjathom Sukhasvasti)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 6 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ
พีระศักดิ์ จุฑาธิปไตย
(Peerasak Chutatippatai)
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ : 6 ปี
ภาษา : ไทย+อังกฤษ