หลากหลายเส้นทางสู่ประสบการณ์ใหม่ที่
TOYOTA Driving Experience Park
จากรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข
รถประจำทางสาย 180 139 132 48 46 38

จากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา
รถประจำทางสาย 365

จากทางด่วนบางนา มุ่งสู่ถนนบางนา-ตราด ขาออก
เบี่ยงออกทางคู่ขนาน ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา
ประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายทางเข้า TOYOTA Driving
Experience Park ด้านซ้ายมือ
จากถนนบางนา-ตราด ขาเข้า เตรียมขึ้นสะพานกลับรถ
ช่วงซอยบางนาตราด 24 ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
บางนา ประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายทางเข้า
TOYOTA Driving Experience Park ด้านซ้ายมือ
หลากหลายเส้นทางสู่ ประสบการณ์ ใหม่ที่
Toyota Driving Experience Park
จากรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข รถประจำทางสาย 180 139 132 48 46 38
จากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา รถประจำทางสาย 365
จากทางด่วนบางนา มุ่งสู่ถนนบางนา-ตราด ขาออก เบี่ยงออกทางคู่ขนาน ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา ประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายทางเข้า Toyota Driving Experience Park ด้านซ้ายมือ
จากถนนบางนา-ตราด ขาเข้า เตรียมขึ้นสะพานกลับรถ ช่วงซอยบางนาตราด 24 ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา ประมาณ 500 เมตร จะพบป้ายทางเข้า Toyota Driving Experience Park ด้านซ้ายมือ