เจ้าของโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
พื้นที่โครงการ 22 ไร่
สถานที่ ตั้งอยู่บน ถนนบางนา-ตราด กม. 3
รูปแบบ พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. อาคารรับรองลูกค้า 3 ชั้น
2.
พื้นที่ทดสอบรถยนต์ On Road และ Off Road
พร้อมรถยนต์รุ่นรถโตโยต้าทุกรุ่น สำหรับการใช้ทดสอบ
พื้นที่ทดสอบรถยนต์ On Road และ Off Road พร้อมรถยนต์รุ่นรถโตโยต้าทุกรุ่น สำหรับการใช้ทดสอบ
เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
งบประมาณก่อสร้าง 200 ล้านบาท
รองรับจำนวนคน 400 คน (ห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์การประชุมครบครัน)
เริ่มเปิดตัว 9 กันยายน 2558